Drodzy Koledzy

Szanowni Państwo,     
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Komitetu Organizacyjnego Kongresu zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w 6. Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2017”, który odbędzie się
w dniach 18–21 października 2017 roku.

Tegoroczny Kongres odbędzie się w Lublinie, mieście kultury i inspiracji, które w tym roku obchodzi jubileusz 700-lecia swojego istnienia. Jubileusz ten z pewnością wzbogaci oprawę tego ważnego wydarzenia. Lublin to także największy ośrodek akademicki w tej części Europy,
z bogatą tradycją współpracy naukowej łączącej Wschód z Zachodem.

Organizowane co dwa lata kongresy PTMR zyskały wysoką krajową i międzynarodową rangę.
Są już na stałe wpisane do kalendarium prestiżowych kongresów medycyny ratunkowej wspieranych przez Światową Federację Medycyny Ratunkowej, Europejską Federację Medycyny Ratunkowej i szereg najwyższej rangi towarzystw naukowych z całego świata.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wysoki poziom merytoryczny kongresu zagwarantują światowej sławy wykładowcy, zarówno z kraju, jak i zagranicy, oraz bogata tematyka referatów naukowych. Tym razem planujemy poszerzenie dotychczasowej tematyki
o zagadnienia z zakresu medycyny w warunkach ekstremalnych, w tym medycynę pola walki, medycynę wysokogórską czy medycynę podróży. W programie kongresu przewidujemy także zaawansowane kursy szkoleniowe ukierunkowane na nowe technologie medyczne, związane m.in. z zaawansowanymi procedurami klinicznymi w medycynie ratunkowej oraz nowoczesnymi technikami stosowanymi w ratownictwie medycznym, w tym w ratownictwie specjalistycznym w warunkach ekstremalnych.

Dzięki lokalizacji Kongresu w nowym centrum kongresowym w Lublinie, jakim jest Lubelskie Centrum Konferencyjne, możliwa będzie realizacja różnorodnego programu naukowego i bogatego programu imprez towarzyszących, co będzie doskonałą okazją do spotkań towarzyskich przedstawicieli wielu pokoleń polskiej medycyny ratunkowej.

Spodziewamy się, że nasz Kongres stanie się forum wymiany doświadczeń lekarzy, studentów
i innych grup zawodowych związanych z medycyną ratunkową oraz okazją do sympatycznych spotkań towarzyskich i nawiązywania nowych przyjaźni.

Serdecznie zapraszamy do Lublina.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko          
Dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. nadzw.