Zarząd Główny PTMRPrezes


prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

Katedra Medycyny Ratunkowej AM we Wrocławiu

 

Wiceprezes


prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

Katedra Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

 

Członkowie Zarządu


prof. dr hab. n. med. Leszek Brongel

Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych UJ w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Michał Gaca

Klinika Anestezjologii, Ginekologii i Położnictwa UM w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UM w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Dariusz Timler

Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UM w Łodzi


Sekretarz

dr n. med. Ewa Raniszewska

Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Gdański UM

 

Skarbnik

prof. dr hab. n. med. Jan Godziński

Katedra Medycyny Ratunkowej UM we Wrocławiu