Tematy sesji naukowych

 • Forum menadżerów ochrony zdrowia – społeczne, zdrowotne, finansowe i polityczne aspekty medycyny ratunkowej oraz oddziałów medycyny ratunkowej

 • Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej: wczesna intensywna terapia w medycynie ratunkowej, medycyna ratunkowa wieku dziecięcego i wieku podeszłego, chirurgia ratunkowa i chirurgia pola walki, medycyna ratunkowa w warunkach ekstremalnych (medycyna górska, medycyna sportowa, ratownictwo morskie, medycyna podróży)

 • Postępy w procedurach klinicznych medycyny ratunkowej (USG, POC, hipotermia, ECMO, HBO)

 • Zagrożenia życia i zdrowia w praktyce klinicznej oddziałów ratunkowych (następstwa urazów, zagrożenia krążeniowo-oddechowe, neurologiczne i środowiskowe)

 • Medycyna ratunkowa na świecie

 • Etyka, prawo i psychologia w praktyce medycyny ratunkowej

 • Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej w dobie zagrożeń terrorystycznych i katastrof

 • Edukacja, badania naukowe i publikacje – ich rola i możliwości w medycynie ratunkowej

 • Forum młodych lekarzy i rezydentów – budowanie kariery zawodowej i naukowej w medycynie ratunkowej

 • Forum Ordynatorów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – przyjazne i bezpieczne środowisko pracy dla lekarzy medycyny ratunkowej, nowoczesna i racjonalna organizacja SOR

 • Forum studentów medycyny

 • Forum pielęgniarek i ratowników medycznych

 • Wsparcie przemysłu farmaceutycznego i medycznego dla medycyny ratunkowej mające na celu podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i komfortu pracy personelu medycznego