Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
ul. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław
tel. (71) 328 60 45, faks (71) 328 60 16
e-mail: ptmr@am.wroc.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel./faks: (+48 81) 532 18 54
e-mail: chirurgiaurazowalublin@tlen.plZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RATUNKOWEJ

siedziba:

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego UMW
ul. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław
tel. (+48 71) 328 60 45, faks (+48 71) 328 60 16
e-mail: ptmr@umed.wroc.pl; www.medycynaraunkowa.wroc.pl