Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

Dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. nadzw.
 

Wiceprzewodniczący

Dr n. med. Marcin Misztal

Dr n. med. Tomasz Lübek

 

Członkowie

Dr n. med. Zbigniew Chabros

Lek. Adam Hałajko

Dr n. med. Leszek Jankiewicz

Dr n. med. Mariusz Jojczuk

Dr n. med. Tomasz Konaszczuk

Dr n. med. Tomasz Kucmin

Dr n. med. Tomasz Kulesza

Lek. med.  Piotr Łukasiewicz

Lek. Paweł Majchrzak

Lek. Artur Małek

Dr n. med. Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz

Lek. med. Tomasz Mitrut

Agata Nogalska

Dr n. med. Andrzej Ochal

Dr n. med. Grzegorz Olszewski    

Dr n. med. Małgorzata Płowaś-Goral

Dr n. med. Piotr Rusin

Dr n. med. Jacek Sompor

Mgr Anna Stasicka

Dr n. med. Paweł Szwarc

Wioletta Wąsik

Dr n. med. Marcin Wieczorski

Mgr Renata Wilczyńska

Mgr Izabela Wieleba

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

Zespół Organizacyjny z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego:

Prof. dr hab. n. med. Jan Godziński

Dr n. med. Goutam Chourasia

Dr n. med. Jadwiga Jakubaszko

Dr n. med. Marzena Kozakiewicz

Dr n. med. Jędrzej Machowiak

Dr n. med. Janusz Sokołowski

Paweł Golusik

Halina Kisielewska

Roman Strackiewicz

Agnieszka Szklarz