Program

10:30-15:00 Warsztaty przedkongresowe: Efektywna komunikacja w zespole interdyscyplinarnym: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny (Zespół Ratownictwa Medycznego, Trauma Team) Miejsce: Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 19, 20-400 Lublin, II piętro
12:00-17:00 Rejestracja uczestników – Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
13:00-15:00 Emergency Medicine Leadership and Directors Workshop (In cooperation with IFEM)

 

Cours Instructors: Terrencey Mulligan, Juliusz Jakubaszko, Ashley Bean, Dan O’Brien

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2
17:00-18:00 Ceremonia otwarcia

 

Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

Prowadzący: Juliusz Jakubaszko, Adam Nogalski

Uroczyste powitania uczestników – Adam Nogalski, Juliusz Jakubaszko

 Prezydent Miasta Lublin  Krzysztof Żuk


Adresy powitalne:

Luis Garcia-Castrillo – Przedstawiciel EuSEM,

Terrence Mulligan – Przedstawiciel IFEM,

Lisa Moreno-Walton – Przedstawiciel AAEM


Nadanie Członkostwa Honorowego – Andrzej Zawadzki, Lisa Moreno-Walton, Gautam Bodiwala, Terrence Mulligan


Wykład inauguracyjny:

Gautam Bodiwala – 50 years of EM in UK – lessons for beginners

18:00-18:30 Koncert powitalny – Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
18:30-19:30 Koktajl powitalny
09:00-11:00 Sesja panelowa

 

Sesja 1.P.A.

Medycyna ratunkowa w Polsce i na świecie – teraźniejszość i przyszłość

Prowadzący: J. Jakubaszko, J. Tintinalli, A. Nogalski 

09:00-15:00 Warsztaty specjalistyczne: Zarządzanie oddziałem ratunkowym w zdarzeniu masowym i zagrożeniach CBRN
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:00-13:00 Warsztaty specjalistyczne: Trudne drogi oddechowe. Postępy w technikach intubacji
11:30-13:00 Sesje naukowe

 

Sesja 2.A.

Emergency medicine organization in international experiences

Prowadzący: J. Jakubaszko, T. Mulligan, D. Vaitikaitis                                


Sesja 2.B.

Prawo i etyka w medycynie ratunkowej

Prowadzący: J. Pawlikowski, M. Gaca, A. Basiński


Sesja 2.C.

Traumatic injury in Emergency Medicine practice

Prowadzący: L. Brongel, K. Sosada, D. Timler

13:00-14:00 Przerwa na obiad
13:00-14:00 VIP Lunch Session (coordinated with IFEM & Deloitte). Financing the growth of emergency medicine: How do we pay for this?

 

 1. Past and present successful strategies for financing your emergency medicine development projects
 2. A discussion of creative and collaborative funding strategies through innovative, multi-lateral funding and financing arrangements
 3. How IFEM and Deloitte can help with your large-scale emergency medicine projects
14:00-16:00 Sesje naukowe

 

Sesja 3.A.

Emergency medicine – international experiences

Prowadzący: J. Sokołowski,  L. Garcia-Castrillo, C. Garcia-Rosas


Sesja 3.B.

Advanced Clinical Practice in Emergency Medicine

Prowadzący: J.R Ładny, L. Brongel, E. Raniszewska


Sesja 3.C.

Emergency surgery and Combat Medicine

Prowadzący:  M. Maruszyński, M. Dziekiewicz, A. Nogalski

16:00-16:30 Przerwa na kawę
16:30-18:00 Sesje naukowe

 

Sesja 4.A.

Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej III: medycyna ratunkowa wieku podeszłego  

Prowadzący: J. Karski, A. Nogalski, A. Witkowski


Sesja 4.B.

Forum menagerów ochrony zdrowia

Prowadzący: J. Jakubaszko, A. Zawadzki, J.R. Ładny


Sesja 4.C.

Forum Studentów Medycyny  

Prowadzący: R. Jalali, T. Lübek, M. Jojczuk

16:30-18:00 Warsztaty specjalistyczne: Ultrasonografia diagnostyczna w SOR
20:00-23:00 Uroczysta Gala Kongresowa – Lubelskie Centrum Konferencyjne

 

Uroczyste powitanie zaproszonych gości i uczestników – Adam Nogalski, Juliusz Jakubaszko

Adresy gratulacyjne

Jubileusz 60-lecia pracy prof. J. Karskiego


Wykład inauguracyjny: J. Tintinalli – Emergency Medicine: A World of Choices, what is the specialty and its opportunities

Koncert TRIO: Piotr, Wojtek i Krzysztof Cugowscy


Bankiet

09:00-11:00 Sesja panelowa

 

Sesja 5.P.A.

New challenges for emergency medicine practice: early intensive care within EM

Prowadzący: J. Jakubaszko L. Moreno-Walton, A. Kűbler

11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-13:00 Sesje naukowe

 

Sesja 6.A.

New challenges for emergency medicine practice: early intensive care within EM

Prowadzący: A. Zawadzki, G. Gaddis, R. Jalali


Sesja 6.B.

Environmental Emergency Medicine

Prowadzący: A. Domanasiewicz, P. Podsiadło, A. Nogalski

11:30-13:30 Warsztaty specjalistyczne: Triage – segregacja śródszpitalna
11:30-13:30 Warsztaty specjalistyczne: Postępowanie ratunkowe w złamaniach miednicy
13:00-14:00 Przerwa na obiad
14:00-16:00 Sesje naukowe

 

Sesja 7.A.

New challenges for emergency medicine practice: neurological and psychiatrical EM

Prowadzący: A. Zawadzki, A. Witkowski,  J. Sokołowski


Sesja 7.B.

Young doctors and residents Forum – building career in EM. Education, research and publishing in EM 

Prowadzący: E. Raniszewska, M. Wojewódzka-Żelazniakiewicz, D. Rutkowska

16:00-16:30 Przerwa na kawę
16:30-18:00 Sesje naukowe

 

Sesja 8.A.

New challenges for emergency medicine practice 

Prowadzący: M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, A. Witkowski, A. Mikuła-Mazurkiewicz


Sesja 8.B.

New challenges for emergency medicine practice: early intensive care within EM

Prowadzący: J. Godziński, J.R. Ładny, A. Basiński

16:30-18:00 Warsztaty specjalistyczne: Złamania kości u dzieci – zasady postępowania ratunkowego
16:30-18:00 Warsztaty specjalistyczne: Podstawowe zabiegi ortopedyczne w stanach nagłego zagrożenia życia
20:00-22:00 Uroczysta kolacja na Zamku Lubelskim
09:00-11:00 Sesja 9.A.

 

New challenges for pediatric emergency medicine practice

Prowadzący: J. Godziński,  A. Nogalski, M. Misztal

11:00-11:15 Uwagi zamykające Kongres
 • Forum menadżerów ochrony zdrowia – społeczne, zdrowotne, finansowe i polityczne aspekty medycyny ratunkowej oraz oddziałów medycyny ratunkowej

 • Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej: wczesna intensywna terapia w medycynie ratunkowej, medycyna ratunkowa wieku dziecięcego i wieku podeszłego, chirurgia ratunkowa i chirurgia pola walki, medycyna ratunkowa w warunkach ekstremalnych (medycyna górska, medycyna sportowa, ratownictwo morskie, medycyna podróży)

 • Postępy w procedurach klinicznych medycyny ratunkowej (USG, POC, hipotermia, ECMO, HBO)

 • Zagrożenia życia i zdrowia w praktyce klinicznej oddziałów ratunkowych (następstwa urazów, zagrożenia krążeniowo-oddechowe, neurologiczne i środowiskowe)

 • Medycyna ratunkowa na świecie

 • Etyka, prawo i psychologia w praktyce medycyny ratunkowej

 • Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej w dobie zagrożeń terrorystycznych i katastrof

 • Edukacja, badania naukowe i publikacje – ich rola i możliwości w medycynie ratunkowej

 • Forum młodych lekarzy i rezydentów – budowanie kariery zawodowej i naukowej w medycynie ratunkowej

 • Forum Ordynatorów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – przyjazne i bezpieczne środowisko pracy dla lekarzy medycyny ratunkowej, nowoczesna i racjonalna organizacja SOR

 • Forum studentów medycyny

 • Forum pielęgniarek i ratowników medycznych

 • Wsparcie przemysłu farmaceutycznego i medycznego dla medycyny ratunkowej mające na celu podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i komfortu pracy personelu medycznego