Opłaty

Koszt udziału w kongresie:

 Opłata rejestracyjna*

Płatność do 10.10.2017

Od 11.10.2017
i płatność na miejscu

Lekarze – opłata podstawowa

900 PLN / 214 EUR

1000 PLN / 238 EUR

Lekarze – członkowie PTMR**

700 PLN / 167 EUR

800 PLN / 190 EUR

Młodzi lekarze – do 34. r.ż.

600 PLN / 143 EUR

700 PLN / 167 EUR

Ratownik medyczny

510 PLN / 121 EUR

560 PLN / 133 EUR

Pielęgniarka 

510 PLN / 121 EUR

560 PLN / 133 EUR

Studenci***

100 PLN / 24 EUR

100 PLN / 24 EUR

Osoba towarzysząca

450 PLN / 107 EUR

550 PLN / 131 EUR

Opłata jednodniowa****

350 PLN / 83 EUR

350 PLN / 83 EUR

Uroczysta kolacja (20.10.2017 r.)

100 PLN / 24 EUR

150 PLN / 36 EUR

      * UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

    ** Składki członkowskie muszą być zapłacone włącznie z rokiem 2017.

  *** W związku ze zmianą wysokości opłaty dla studentów, w sprawie zwrotów prosimy o kontakt z księgową PTMR Panią Haliną Kisielewską tel. +48 604 271 203, e-mail: halkis@wp.pl

**** Prosimy o wpisanie podczas rejestracji dnia, którego dotyczy uczestnictwo.

 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych
 • uroczystość otwarcia i koktajl powitalny w dniu 18.10.2017 r.
 • Gala Kongresowa i występ zespołu muzycznego dnia 19.10.2017 r.
 • materiały kongresowe
 • udział w zajęciach warsztatowych (liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń)
 • lunch oraz przerwy kawowe
 • identyfikator oraz certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
 • wstęp na wystawę firm medycznych i farmaceutycznych

Opłata nie obejmuje zakwaterowania ani uczestnictwa w uroczystej kolacji w dniu 20.10.2017 r.

Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów kongresowych ani certyfikatu uczestnictwa.

W czasie Kongresu obowiązuje noszenie identyfikatora. Wstęp na sale obrad i miejsce wystawy firm tylko za jego okazaniem.

 

Informacje dotyczące płatności:

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Wrocław, Oddział Lubelski
ul. Staszica 16
20-081 Lublin

Nr konta: 61 1500 1520 1215 2005 1449 0000

WAŻNE: Podczas dokonywania przelewu prosimy o dokładne umieszczenie imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest opłata, wraz z dopiskiem: udział w CEEM 2017.

Dofinansowanie udziału w zjazdach towarzystw naukowych

Lubelska Izba Lekarska od dnia 6 kwietnia 2016 roku dofinansowuje lekarzom i lekarzom dentystom udział w konferencjach oraz zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 500 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku.
Szczegóły na stronie:
http://www.oil.lublin.pl/doskonalenie.html

Rezygnacje:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w kongresie należy przesłać na adres organizatora: biuro@medisfera.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony
o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.